BOUWGARANT
 

Aannemersbedrijf Theo Looman is aangesloten bij het grootste keurmerk in de bouw.

Met BouwGarant kunt u rekenen op:

Juiste diploma's & verzekeringen
Uitgebreide klachtregeling
Duidelijke afspraken
Kwaliteitscontroles
Aantoonbare ervaring
Garantie
Geschillencommissie

Werkwijze

Duidelijkheid vooraf en te allen tijde overzicht

 

1. Wensen en voorkeuren

Wij starten met een kennismakingsgesprek waarin wij gemeenschappelijk uw wensen en voorkeuren doornemen. Desgewenst dienen wij u hierbij van deskundig advies.

2. Heldere offerte

U ontvangt van ons een heldere goed omschreven offerte waarin de werkzaamheden desgewenst en de daarbij behorende kosten worden gespecificeerd. Sommige kosten kunnen geraamd zijn omdat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van uw nog te maken keuzes (stelposten). Deze offerte wordt met u besproken.

3. Voor akkoord en aannemingsovereenkomst

Bij uw acceptatie van de offerte, stuurt u een voor akkoord ondertekend exemplaar retour en wordt door ons een aannemingsovereenkomst opgesteld.

4. Wederzijdse communicatie

Tijdens de werkzaamheden trachten wij er naar te streven om wederzijds goed te communiceren om tot een goed resultaat van de werkzaamheden te komen.

5. Wijzigingen bij voorkeur op schrift

Wanneer om extra werkzaamheden wordt verzocht of werkzaamheden komen te vervallen, ontstaat meer- of minderwerk. Dit kan tot hogere c.q. lagere kosten leiden. Wij houden u hierover geïnformeerd indien mogelijk de voorkeur om dit tijdens de werkzaamheden schriftelijk vast te leggen.

6. Opleveringsrapport

Bij het gereedkomen van het werk wordt een oplevering gepland. Samen met u lopen wij het project na. Eventuele tekortkomingen worden vastgelegd in het opleveringsrapport, waarbij ook wordt afgesproken binnen welke termijn deze worden verholpen.